COVID-19

W trosce o zdrowie uczestników naszych kursów w oparciu o wytyczne MEN, MZ i GIS wprowadzamy następujące wymagania związane z organizacją zajęć w naszej placówce.

1. ORGANIZACJA ZAPISÓW

  • W czasie zapisów osoby przychodzące do naszej placówki zobowiązane są do zachowania dystansu społecznego i noszenia maseczki/przyłbicy ochronnej.
  • W miarę możliwości prosimy o telefoniczne ustalenie terminu wizyty.
  • Prosimy o ograniczenie ilości osób przychodzących do osób bezpośrednio zainteresowanych uczestnictwem w zajęciach i jednego rodzica/opiekuna.

2. ORANIZACJA ZAJĘĆ

  • W naszych zajęciach może uczestniczyć osoba bez objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych (podwyższona temperatura, kaszel, katar), której domownicy nie przebywają na kwarantannie bądź w izolacji. Pomiar temperatury może być przeprowadzany.
  • Wszystkie osoby po przyjściu do naszej placówki są zobowiązane są do dezynfekcji dłoni.
  • Prosimy o punktualne przybywanie na zajęcia. Nie ma możliwości przebywania w poczekalni dłużej niż 5 minut.
  • Prosimy o nieprzynoszenie jedzenia oraz ograniczenie spożywania napojów do minimum.
  • Każdy uczestnik kursu musi mieć przy sobie swoje własne podręczniki oraz niezbędne przybory.
  • Ze względów bezpieczeństwa musimy mieć kontakt telefoniczny z rodzicami/opiekunami naszych niepełnoletnich uczniów.
  • W przypadku decyzji odpowiednich organów i służb możemy być zobowiązani do prowadzenia zajęć w trybie internetowym (online). Prosimy rodziców/opiekunów i dorosłych uczestników naszych zajęć o zapewnienie młodzieży/sobie odpowiedniej jakości sprzętu i połączenia internetowego.