Regulamin

Regulamin uczestnictwa w kursie językowym w Szkole Języków Obcych TEST

 
1. Naukę języka można podjąć po napisaniu testu kwalifikacyjnego lub odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej (nie dotyczy to poziomu podstawowego) w trakcie trwania zapisów.

2. Każdy uczestnik kursu ma prawo do pełnej informacji o kwalifikacjach nauczycieli, przebiegu kursu i uzyskiwania informacji o swoich postępach w nauce.

3. Uczestnik kursu ma prawo do udziału w przewidzianej programem liczbie godzin zajęć dydaktycznych organizowanych przez Szkołę Języków Obcych TEST:

  • Kursy Starter, Elementary ,Pre-intermediate, Intermediate ,Upper Intermediate, Advanced – 124 godziny lekcyjne/rok szkolny
  • Kursy intensywne roczne FCE exam i CAE exam – 166 godzin lekcyjnych/rok szkolny
  • Kursy maturalne – 104 godziny lekcyjne/rok szkolny.

4. Każdy uczestnik kursu ma prawo do korzystania z wszelkich materiałów wykorzystywanych na zajęciach zgodnie z sugestią lektora.

5. Każdy uczestnik kursu ma prawo do składania skarg i wniosków do właściciela placówki.

6. Uczestnicy kursu zobowiązują się do regularnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz do sumiennego wykonywania wszystkich zadań domowych, prac pisemnych i ustnych, zgodnie z zaleceniami prowadzącego zajęcia – tylko w takim przypadku zapowiadane przez nauczycieli efekty mogą zostać osiągnięte.

7. Uczestników kursu obowiązują ogólnie przyjęte normy zachowania.

8. Uczestnik kursu oświadcza, że zapoznał się z obowiązującym w Szkole Języków Obcych TEST cennikiem i zobowiązuje się do wniesienia stosownej opłaty za uczestnictwo w kursie (za każdy semestr z góry). Zniżki rodzinne (10% wartości opłaty za drugi semestr) przysługują w przypadku terminowego regulowania należności.

9. Szkoła Języków Obcych TEST nie zwraca wniesionych opłat za kurs z powodu nieobecności kursanta na zajęciach.

10. W przypadku odwołania zajęć z powodu choroby lub nieobecności lektora , słuchacze mają zapewnione zastępstwo lub zajęcia odbędą się w innym uzgodnionym terminie.